Qaumī Tarāna

From Bharatpedia, an open encyclopedia
Revision as of 23:08, 14 August 2022 by 162.158.159.104 (talk) (→‎Other websites)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Information red.svg
Scan the QR code to donate via UPI
Dear reader, We need your support to keep the flame of knowledge burning bright! Our hosting server bill is due on June 1st, and without your help, Bharatpedia faces the risk of shutdown. We've come a long way together in exploring and celebrating our rich heritage. Now, let's unite to ensure Bharatpedia continues to be a beacon of knowledge for generations to come. Every contribution, big or small, makes a difference. Together, let's preserve and share the essence of Bharat.

Thank you for being part of the Bharatpedia family!
Please scan the QR code on the right click here to donate.

0%

   

transparency: ₹0 raised out of ₹100,000 (0 supporter)


Qaumī Tarāna
English: National Anthem of Pakistan
قومی ترانہ

National anthem of  Pakistan
LyricsHafeez Jullundhri
MusicAhmed Ghulamali Chagla, 1950
Adopted1954

The Qaumī Tarāna (Urdu: قومی ترانہ‎) is the national anthem of Pakistan. At independence, on August 14, 1947, Pakistan did not have a national anthem. When the flag was hoisted at the independence ceremony it was accompanied by the song, "Pakistan Zindabad, Azadi Paendabad". The flag itself had only been approved by the Constituent Assembly of Pakistan three days earlier. The national anthem of Pakistan was written some time later by the Urdu poet Abu-Al-Asar Hafeez Jullundhri.

Lyrics

Urdu lyrics

Nastaliq script Roman Urdu ALA-LC romanisation IPA transcription

پاک سرزمین شاد باد
کشورِ حسین شاد باد
تُو نشانِ عزمِ عالی شان
ارضِ پاکستان!‏
مرکزِ یقین شاد باد

پاک سرزمین کا نظام
قُوَّتِ اُخوَّتِ عوام
قوم، ملک، سلطنت
پائندہ تابندہ باد!‏
شاد باد منزلِ مراد

پرچمِ ستارہ و ہِلال
رہبرِ ترقِّی و کمال
ترجمانِ ماضی، شانِ حال
جانِ استقبال!‏
سایۂ خدائے ذوالجلال

Paak sar zameen shaad baad
Kishwari haseen shaad baad
Too nishaani azmi aalee shaan
Arzi Paakistaan!
Markazi yaqeen shaad baad.

Paak sar zameen kaa nizaam
Quwwati ukhuwwati awaam
Qaum, Mulk, Saltanat
Paayindah taabindah baad!
Shaad baad manzili muraad.

Parcami sitaarah o hilaal
Rahbari taraqqee o kamaal
Tarjumaani maazee shaani haal
Jaani istaqbaal!
Saayahyi Khudaayi Zoo al-jalaal.

Pāk sarzamīn shād bād
Kishwar-i ḥasīn shād bād
Tū nishān-i ʿazm-i ʿālī shān
Arẓ-i Pākistān!
Markaz-i yaqīn shād bād.

Pāk sarzamīn kā niz̤ām
Quwwat-i Ukhuwwat-i ʿawām
Qaum, mulk, salt̤anat
Pāyindah tābindah bād!
Shād bād manzil-i murād.

Parcam-i sitārah o-hilāl
Rahbar-i taraqqī o-kamāl
Tarjumān-i māẓī, shān-i ḥāl
Jān-i istiqbāl!
Sāyah-yi Khudā-yi Ẕū l-jalāl.

[pɑːk səɾ.zə.miːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ |]
[kɪʃ.ʋə.ɾɪ hə.siːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ |]
[t̪uː nɪ.ʃɑː.nɪ əz.mɪ ɑː.liː ʃɑːn]
[əɾ.zɪ pɑː.kɪs.t̪ɑːn |]
[məɾ.kə.zɪ jə.qiːn ʃɑːd̪ bɑːd̪ ǁ]

[pɑːk səɾ.zə.miːn kɑː nɪ.zɑːm |]
[qʊʋ.ʋə.t̪ɪ ʊ.xʊʋ.ʋə.t̪ɪ ə.ʋɑːm |]
[qɔːm | mʊlk | səl.t̪ə.nət̪]
[pɑː.jɪn.d̪ɑ t̪ɑː.bɪn.d̪ɑ bɑːd̪ |]
[ʃɑːd̪ bɑːd̪ mən.zɪ.lɪ mʊ.ɾɑːd̪ ǁ]

[pəɾ.t͡ʃə.mɪ sɪ.t̪ɑː.ɾɑ oː hɪ.lɑːl |]
[rɛh.bə.ɾɪ t̪ə.ɾəq.qiː oː kə.mɑːl |]
[t̪əɾ.d͡ʒʊ.mɑː.nɪ mɑː.ziː ʃɑː.nɪ hɑːl]
[d͡ʒɑː.nɪ ɪs.t̪əq.bɑːl |]
[sɑː.jɑ.jɪ xʊ.d̪ɑː.jɪ zʊl d͡ʒə.lɑːl ǁ]

English translations

Literal translation Poetic translation

Blessed be the sacred land,
Happy be the bounteous realm.
Thou symbol of high resolve,
O Land of Pakistan!
Blessed be the citadel of faith.

The order of this sacred land,
The might of the brotherhood of the people,
May the nation, the country, and the state,
Shine in glory everlasting!
Blessed be the goal of our ambition.

The flag of the crescent and star,
Leads the way to progress and perfection,
Interpreter of our past, glory of our present,
inspiration for our future!
Shade of God, the Glorious and Mighty.

May the holy land, stay glad;
Beauteous realm, stay glad.
Thou, the sign of high resolve—
O Land of Pakistan!
Citadel of faith, stay glad.

Order of the holy land,
Power of fraternity of the populace;
The nation, country, and domain;
Ever luminous remain!
The cherished goal, stay glad.

Flag with the star and crescent,
The leader of progress and ascent,
Dragoman of past, the pride of present;
Soul of the future!
Shadow of the God of grandeur.

Punjabi translations

Shahmukhi script Gurmukhi script

سوہݨی دھرتی خُش رہے، سوہݨا دیس خُش رہے
توں اک عظیم سوگندھ دی نشانی آں
پاکستان دی زمین !
بھروسے دا گڑھ ، خُش رہے

سوہݨی دھرتی دا نظام
لوکاں دے بھائی چارے دی طاقت
لوکاچاری ، دیس تے راج
ہمیشا رہ تے چمکدا رہ !
سدھراں دی منزل خُش رہ !

چند تارے والا چعھنڈا
ترقی تے کامیابی دا رہنما اے
کل دا عکس ، اج دی شان
مستقبل نوں جی آیاں نوں
رب دی چھاں

ਸੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ
ਸੋਹਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੌਗੰਧ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼
ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਪਵਿਤੱਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਜਨਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹੇ!
ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ.

ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧਿ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ
ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾਨ,1 ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ,
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ!
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ.

Timeline

  • 1949 - Musical composition by Ahmad G. Chagla (running time, 1 minute 20 seconds)
  • 1952 - Verses written by Hafeez Jullundhri, selected from 723 entries
  • 1954 - Released on Radio Pakistan on 13 August. Singers of the anthem were: Ahmad Rushdi, Shamim Bano, Kokab Jehan, Rasheeda Begum, Najam Ara, Naseema Shaheen, Zwar Hussain, Akhtar Abbas, Ghulam Dastgir, Anwar Zaheer and Akhtar Wassi.

Other websites